top
×

Nowy nr tel. 728 376 414

li

Grupy Rozwojowe

Ponieważ uczymy się przez całe życie proponuję udział w zajęciach terapeutycznych o charakterze rozwojowym. Zakres oddziaływań grupy rozwojowej obejmuje pogłębianie samoświadomości, co ma na celu zmianę jakości życia, poprawę funkcjonowania w określonych obszarach, zmianę własnych reakcji w poszczególnych sytuacjach. Grupy rozwojowe pozwalają na wzmocnienie własnego poczucia wartości oraz podniesienie kompetencji osobistych w kontaktach interpersonalnych, a także wysłuchanie informacji zwrotnych. Spotkania mają charakter grup otwartych, raz w tygodniu, a czas trwania przewidziany jest na 1,5 godziny. Wszelkich dodatkowych informacji udzielam pod telefonem 793 975 568

Kontakt

Elżbieta Szajrych
ul. Dworska 6e
11-500 Gajewo
tel. +48 662 150 924
tel. +48 728 376 414
e-mail: elzbieta.szajrych@gmail.com skype: ela.szajrych