top
×

Nowy nr tel. 728 376 414

li

Oferta

Konsultacja psychologiczna - pierwsza wizyta diagnozująca obszar kłopotów klienta. Wskazówki do określonej pracy w zgodzie z indywidualnymi potrzebami klienta.

Interwencja kryzysowa - pomoc psychologiczna skierowana do osób przeżywających kryzys spowodowany najczęściej nagłą zmianą w dotychczasowym życiu np. utrata bliskiej osoby, strata pracy, nagła choroba itp. Celem pracy jest przywrócenie równowagi psychicznej.

Poradnictwo psychologiczne - pomoc ukierunkowana na psychoedukację, w momencie przeżywania kryzysu rozwojowego (np. zawarcie związku małżeńskiego, narodziny dziecka, kłopoty z teściową:) ). Generuje się nowe pomysły, szuka rozwiązania i przystosowania do nowych warunków życia.

Psychoterapia indywidualna - wieloetapowy proces leczniczy - koncentrujący się głównie na problemach z jakimi boryka się klient. Z reguły dotyczy to wielu obszarów z życia klienta.

Psychoterapia małżeńska/par - koncentruje się na zrozumieniu i przezwyciężeniu problemów dotykających obojga partnerów lub/i całej rodziny. Głównym jej celem jest poprawienie funkcjonowania w obecnie konfliktowym obszarze.

Negocjacje i mediacje rodzinne - metoda rozwiązywania konfliktów pary/rodziny/stron przy pomocy bezstronnego mediatora. Przy jego udziale uczestnicy mediacji mogą wspólnie wypracować satysfakcjonujące dla obu stron rozwiązanie.

Kontakt

Elżbieta Szajrych
ul. Dworska 6e
11-500 Gajewo
tel. +48 662 150 924
tel. +48 728 376 414
e-mail: elzbieta.szajrych@gmail.com skype: ela.szajrych