top
×

Nowy nr tel. 728 376 414

li

W ostatnim czasie ze względu na duże zapotrzebowanie na wsparcie terapeutyczne podjęłam współpracę z:

mgr Dorotą Łabuz – Certyfikowanym psychoprofilaktykiem, z wieloletnim doświadczeniem w zakresie pracy z osobami uzależnionymi i ich rodzinami. Posiadającą interdyscyplinarne przygotowanie potrzebne do zdiagnozowania problemów klienta.

Przez lata doskonaliła swoje umiejętności i warsztat poprzez udział w licznych kursach i szkoleniach tj.:” Mediacje i Rozwiązywanie konfliktów”, „ Pomoc psychologiczna dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym”, „ Szkoła dla rodziców i wychowawców”, „ Granice kompromisu w pracy z rodziną”, i wiele innych. Pomysłodawczynią oraz twórcą i realizatorem placówki Centrum Profilaktyki i Integracji Społecznej oraz Świetlicy Socjoterapuetycznej i Młodzieżowego Klubu „Pełna Chata” w Giżycku. Doświadczenia zawodowe poszerzała biorąc udział w wielu projektach z zakresu pracy z młodzieżą np.: Erasmus + KA1 – Disordered Eating and Eating Disorders in Teens – Voronet w Rumunii, czy udział w projekcie Leonardo da Vinci w którym miała możliwość odbyć staż w Portugalii zajmując się osobami zależnymi, chorymi przewlekle, przebywającymi w publicznych i prywatnych zakładach opieki zdrowotnej i społecznej. Zdobyte umiejętności poznawcze przenosi na struktury lokalne i od ponad roku realizuje projekt pn: Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy w Rodzinie. Wierna zasadzie, że człowiek uczy się przez całe życie.

Prywatne, żona Marka z 35 letnim stażem w związku małżeńskim, matka trójki wspaniałych dzieci: Marcin jest fotografem i współpracuje z Teatrem Wielkim Operą Narodową przy realizacji różnych projektów. Karolina i jej mąż Borys są lekarzami weterynarii a Łukasz właśnie obronił tytuł inżyniera na Politechnice Białostockiej. Babcia wspaniałej 11 letniej wnusi Mai, która trenuje gimnastyka artystyczną a jej nowo odkrytą pasją są konie. Cała rodzinka to pasjonaci żeglarstwa w wolnych chwilach spędzają czas nad wodą. Do ulubionych aktywności mogą zaliczyć również turystykę górską, pieszą i rowerową.


mgr Ewa Śniadecka-Pstrak – psychoterapeuta (w trakcie certyfikacji), neurologopeda, specjalista wczesnej interwencji logopedycznej, pedagog specjalny. Ponad 15 letnie doświadczenie w pracy terapeutycznej z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi i rodzinami.

W pracy zawodowej dąży do zrozumienia przeżyć drugiego człowieka oraz znalezienia najlepszej drogi pomocy. W terapii nie skupia się na deficytach i urazach, lecz od pierwszych spotkań stara się dotrzeć do zasobów człowieka. Zmianę opiera na tym wszystkim, co pacjentowi pozwalało przetrwać dotychczasowe trudności i co go wspiera w teraźniejszości. Nieustannie wzbogaca warsztat pracy zawodowej poprzez udział w różnorodnych warsztatach i szkoleniach z zakresu wsparcia terapeutycznego drugiego człowieka. W pracy zawodowej stosuje różnorodne metody i formy pracy dostosowane do możliwości i indywidualnych potrzeb pacjenta. Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyła jeszcze w czasie studiów w pracy z dziećmi i młodzieżą z rodzin dysfunkcyjnych podczas wyjazdów na obozy, pracy w świetlicach socjoterapeutycznych oraz specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych w Olsztynie. Przez wiele lat pracowała w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Giżycku. Wspierała tam rozwój dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, zespołem downa i porażeniem mózgowym. Równolegle prowadziła wsparcie całej rodzinie. Jej zaangażowanie i zrozumienie w problem rodziny z dzieckiem z trudnościami, podnosiło jakość prowadzonej terapii. W czasie pracy poszerzała wiedzę szkoleniami oraz ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Gdańskim o kierunku Naurologopedia. Rozwój zawodowy poszerzyła otwierając w roku 2006 Prywatny Gabinet Terapeutyczny. W terapii prowadzi min. osoby dotknięte udarem, chorobą Parkinsona, nowotworami oraz innymi chorobami przewlekłymi. Współpracowała ze Stowarzyszeniem "Tulipan" wspierając pacjentów oraz ich rodziny. Jej empatyczne podejście wykorzystuje w pracy z drugim człowiekiem, również tym najmniejszym DZIECKIEM. Cenne i bardzo bogate doświadczenie zdobyła w pracy w Prywatnym Przedszkolu "Krasnal" w Giżycku. Od 15 lat pracuje tam jako terapeuta dzieci i ich rodzin. W międzyczasie podnosząc swoje kwalifikacje w pracy z dzieckiem ukończyła na Uniwersytecie Gdańskim Wczesną Interwencję Logopedyczną Małego Dziecka. W placówce "Krasnal" pełni funkcję Koordynatora Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Wspiera rodziców w sytuacjach kryzysowych. Prowadzi szkolenia i warsztaty skierowane do rodziców i nauczycieli. Doświadczenie zawodowe systematyczne wzbogaca kursami i warsztatami w Polskim Instytucie Eriksonowskim w Poznaniu, Łodzi i Warszawie. Natomiast w Poznaniu uczestniczy w 4,5 letniej Psychoterapii realizowanej przez Polski Instytut Eriksonowski.

Ewa Zduniak

Jestem absolwentką wydziału psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Prace dyplomową napisałam pod kierunkiem prof. dr hab. Zbigniewa Izdebskiego. Ukończyłam studia podyplomowe z zakresu Seksuologii Klinicznej na WSZiF w Warszawie pod patronatem prof. dr hab. Zbigniewa Lwa- Starowicza. Doskonalę swoje umiejętności na licznych kursach i  szkoleniach rozwijając warsztat pracy w zakresie psychoterapii, psychologii dzieci i młodzieży oraz terapii seksualnej (w trakcie specjalizacji z Seksuologii Klinicznej). Odbyłam dwuletni staż kliniczny w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie k. Warszawy. Prawie cztery lata pracowałam za granicą (Filipiny, Praga-Czechy) jako specjalista ds. szkoleń menadżerskich oraz jako coach biznesowy. Uzyskałam międzynarodowy certyfikat sygnowany przez Harvard Business School (Accelerated MBA Program), certyfikat „The Extraordinary Coach” oraz certyfikat „The Extraordinary Leader 360-degree assesment” sygnowane przez amerykańską firmę Zenger-Folkman Inc. Jako specjalista do spraw szkoleń pracowałam dla takich firm jak: Accenture, Amazon, Deutsche Bank SanMiguel czy Sanofi. Obecnie pracuję jako psycholog oraz psychoterapeuta w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży przy PSONI w Giżycku. Na co dzień prowadzę diagnozę psychologiczną oraz terapię dzieci i młodzieży. Posiadam certyfikat ukończenia projektu badawczego, którego celem było określenie przydatności polskiej wersji „Profilu Psychoedukacyjnego-3 (PEP-3-PL). PEP-3 to popularny, znany w wielu krajach test służący do pomiaru poziomu rozwoju wielu zdolności i umiejętności dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym. W ramach doskonalenia warsztatu psychoterapeutycznego jestem w trakcie całościowego 4-letniego kursu psychoterapii poznawczo- behawioralnej CBT w Warszawie. Serdecznie zapraszam na konsultacje indywidualne.

Kontakt

Elżbieta Szajrych
ul. Dworska 6e
11-500 Gajewo
tel. +48 662 150 924
tel. +48 728 376 414
e-mail: elzbieta.szajrych@gmail.com skype: ela.szajrych